Shko në krye

Ligji për Ndërmjetësimin

Ky seksion përmban dokumentet kryesore ligjore në lidhje me Ndërmjetësimin në Shqipëri.


Dokument ndihmës

Ligji nr. 10385 dt 04.02.2011 i perditesuar 2018