Shko në krye

Je palë e një
mosmarrëveshjeje?

Provo Ndërmjetësimin

Ndërmjetësimi

Mëso më tepër

Partnerët e projektit

CSSP – Qendra në Berlin për Ndërmjetësim Integrues

Ministria e Drejtësisë

dhoma-kombëtare

Dhoma kombëtare e ndërmjetësve

Fondacioni "Zgjidhja e konflikteve dhe pajtimi i mosmarrëveshjeve"

Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze

Gjykata e rrethit Gjyqësor Tiranë

Gjykata e rrethit Gjyqësor Durrës

Zyra e Prokurorisë Durrës

Këshilli i Lartë Gjyqësor

dhoma-kombëtare

Dhoma kombëtare e ndërmjetësve

CSSP – Qendra në Berlin për Ndërmjetësim Integrues

Ministria e Drejtësisë

Fondacioni "Zgjidhja e konflikteve dhe pajtimi i mosmarrëveshjeve"

Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze

Gjykata e rrethit Gjyqësor Tiranë

Gjykata e rrethit Gjyqësor Durrës

Zyra e Prokurorisë Durrës

Këshilli i Lartë Gjyqësor